Przygotowanie deklaracji zgodności dla wyrobówNowe dyrektywy unijne nakładają na producentów obowiązek przygotowania i złożenia deklaracji zgodności CE przed wprowadzeniem wyrobów na rynek. Firma CE-MARK to zespół, który specjalizuje się w tematyce certyfikacji unijnej. Naszym Klientom pomagamy przygotować deklarację zgodności wyrobów zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi. Deklaracje są sporządzane dla maszyn, urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, przyrządów pomiarowych, rekreacyjnych jednostek pływających, dźwigów, systemów kolei, elementów Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym, urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Oferujemy również pomoc w procedurze uzyskania znaku CE na wyroby budowlane i maszyny.

CEMARK Maciej Kulig
Tel.: 698810212
Mikołaja Reja 5
39-200 Dębica
podkarpackie
www:
FB /